เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์ Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Management
 

M.B.A. Logistics and Supply Chain Management

Suan Sunandha Rajabhat University

Main Menu
 


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ของไทย 6 สมัยซ้อน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ โทร.081-751-3005 ..หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเว็บไซต์ เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่..
เรียนต่อ ป.โท  M.B.A. Logistics and Supply Chain Management 

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล
1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ ดร.แอน 0815576310 หรือ natpatsaya.se@ssru.ac.th, Line id: ann.mpower

กำหนดการอบรม 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "Excel ขั้นสูง (Advance Excel)" 

ภาคเรียน 2/2561

คอร์สอบรมระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 62 - 22 เม.ย. 62

เปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่  6- 31 ธ.ค ุ 61

เรียนทุกวันจันทร์  เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ. ห้องคอมพิวเตอร์ ตึก 2 ชั้น 1

ผู้สอน ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

เริ่มเรียน จันทร์ ที่ 14 ม.ค. 62

รับจำนวน 40 ที่นั่ง

ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐาน Excel หรือ เคยผ่านการอบรมคอร์ส Excel เบื้องต้นมาแล้ว

ฟรี!  ค่าลงทะเบียนเเรียน 5,000 บาท  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  www.Dr-Ann.com/Excel.html

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล -
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่พักปัจจุบัน
  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์ (e-Mail Address)
 Line ID
 รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น Click to reload image

 ข้อมูลเพื่อ

 
 
Copyright@2016 by Dr-Ann.com. All rights reserved